• Zwroty i reklamacje

Nasze maseczki zapewniają dobrą ochronę, a przy tym dobrze się w nich oddycha, co można zaobserwować na poniższych filmach:

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w myśl par. 7 regulaminu sklepu, dostępnego pod adresem https://maseczki.co/upload/shop24/maseczki-regulamin-sklepu.pdf . Regulamin zawiera również wzór formularza odstąpienia od umowy (ostatnia strona regulaminu). Ponieważ maseczki są towarem higienicznym, uprzejmie prosimy aby ewentualną decyzję o zwrocie podejmować przed otwarciem przesyłki.